Policy Brief

Stormaktsinteresser og sikkerhetspolitiske utviklingstrekk i Arktis. Mulige implikasjoner for Norge

Publisert: 25. jan. 2019
Sammendrag:

Arktis blir i økende grad trukket inn i de generelle politiske utviklingstrekkene globalt. Ser vi endringene i stormaktenes intensjoner, kapabiliteter og adferd under ett, avtegner det seg et tydelig bilde: regionen prioriteres høyere av så godt som samtlige aktører, den forventes å bli viktigere i økonomisk sammenheng, og den militære betydningen av regionen er økende. Denne policy brief-en ser på implikasjoner for norsk sikkerhetspolitikk i Arktis og gir noen anbefalinger til norske myndigheter