Academic chapter/article/Conference paper

Technologies of Peace

Publisert: 10. juni 2021
Sammendrag:

Kapittelet utforsker hvilke effekter den digitale revolusjonen og nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier har på fredsbevarende operasjoner og fredsbygging. Kapittelet ser på hvordan digitale og web-baserte informasjons- og kommunikasjonsteknologier kan benyttes for å forhindre og håndtere voldelig konflikt, støtte opp om inkluderende samfunn og forsikre varig og bærekraftig fred.