Innsikt og kommentar

Teknologiseringen av humanitært arbeid

Publisert: 18. juni 2014
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 171 - 172
  • Volum: 72
  • Hefte: 2
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk