Rapport

Thailand: Improving the Business Climate for Renewable Energy Investment

Publisert: 18. des. 2020
Sammendrag:

Thailand er ledende på fornybar energi blant ASEAN-landene. Fra 2006 til 2018 tiltrakk Thailand seg mer enn 10,7 milliarder USD i investeringer i fornybar energi. Landets kapasitet for fornybar energi utgjorde i 2019 over 60% av den totale kapasiteten i ASEAN-området. Fornybare energikilder utgjorde 15% av den thailandske energimiksen i 2018, og målet er at denne andelen skal øke til 30% i 2036. Til tross for dette stagnerte investeringene i Thailand i 2018-2019. Forfatterne av denne policy brief-en foreslår fem tiltak som kan forbedre attraktiviteten til Thailands investeringsklima både på kortere og lengre sikt:
1) Få på plass et dedikert departement for fornybar energi.
2) Utvide og forbedre regelverket.
3) Legge bedre til rette for direkte energihandel mellom energiprodusenter (peer-to-peer)
4) Bygge opp kapasitet for styring av fornybar energi.