Artikkel

The Conduct of Inquiry in International Relations. Philosophy of Science and its Implications for the Study of World Politics

Publisert: 30. nov. 2011
  • Utgivelsesår: 2011
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 146 - 149
  • Volum: 69
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk