Artikkel

The Danish empire and Norway's place therein

Publisert: 14. jan. 2016
  • Utgivelsesår: 2015
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 10 - 29
  • Volum: 54
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies