Policy Brief

The European Defence Fund and Norway

Publisert: 9. okt. 2020
Sammendrag:

Europa er gradvis på vei til å ta mer ansvar for egen sikkerhet, og styrke sin militære kapasitet. Et av de viktigste tiltakene er det europeiske forsvarsfondet, der deler av EU-budsjettet brukes på felles forsvarsindustrielle prosjekt for aller første gang. Norge er invitert med, men har merkelig nok ikke priotitert det i statsbudsjettet - på tross av offisiell politikk om å delta. Policy Briefen diskuterer utviklingen av EDF og Norges rolle.