Academic article

The Intercity Origins of Diplomacy: Consuls, Empires, and the Sea

Publisert: 2. aug. 2021
Sammendrag:

Bydiplomati er et ganske nytt tema i studiet av diplomati, og mange vil hevde,
et ganske nylig empirisk fenomen. En kontrast til dette kan gjøres være å peke på
hvordan den påståtte opprinnelsen til diplomati i gresk antikk var bysentrert, på samme måte som
de tidligste formene for renessansediplomati i Italia. I denne artikkelen ønsker vi å undersøke
forbindelsene mellom byer og diplomati gjennom å problematisere det som har blitt
regnet som diplomati. Vårt utgangspunkt er at byer alltid har hatt betydning for hva vi
kan analytisk referere til som diplomatisk praksis. Med utgangspunkt i begrepsmessig flertydighet
, starter vi dermed ikke fra en spesifikk definisjon av "bydiplomati", men
fra en overbevisning om at byer har betydning og fortsetter å ha betydning for
diplomatisk praksis.