Artikkel

The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twenty-First Century

Publisert: 20. des. 2012
  • Utgivelsesår: 2012
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 135 - 139
  • Volum: 70
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk