Popular scientific article

The identity politics driving the Japan–South Korea trade war

Publisert: 5. des. 2019
Sammendrag:

Hvorfor og hvordan er identitetspolitikk en nøkkelfaktor i handelskrigen mellom Japan og Sør-Korea?

  • Utgivelsesår: 1
  • Fullversjon: Les her
  • Antall sider: 1
  • Språk: English
  • Tidsskrift: East Asia Forum