Rapport

Tollnedtrapping for industrivarer i WTO - Virkninger for Norge

Publisert: 28. juni 2016
Sammendrag:

Notatet diskuterer mulige virkninger av tollreduksjoner gjennom forhandlinger i WTO for eksport av norske industrivarer. Ulike forslag om tollreduksjoner, som bruken av den såkalte Girards formel diskuteres. Det vises at reduksjoner i tråd med Girards formel kan gi økt norsk eksport på i underkant av to prosent for et utvalg av land. Virkningene er ulikt fordelt over handelspartnere og sektorer. For land Norge har preferanseavtaler med gir tollreduksjoner gjennom WTO ingen økning i eksport. For andre land vil tollreduksjoner gi til dels betydelig effekt.