NUPI Report

Transatlantisk frihandel og Norge

Publisert: 7. aug. 2014
Sammendrag:

Forhandlingene om et handels- og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA er svært ambisiøse og har som mål å fjerne tollbarrierer samt en rekke regulatoriske hindringer mellom de to partene. Avtalen er ment å dekke handel i både varer og tjenester samt investeringer. I rapporten analyserer vi konsekvensene av et TTIP for Norge. Vi ser også på konsekvenser av en egen handels- og investeringsavtale mellom Norge og USA.

  • Utgivelsesår: 2014
  • Forlag: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Antall sider: 156
  • Språk: Norsk
  • Hefte: 7