Academic chapter/article/Conference paper

United Nations peace operations and International Relations theory: An introduction

Publisert: 4. sep. 2020
Sammendrag:

FNs fredsoperasjoner har gjennomgått mange endringer i sin tredveårige eksistens. Multidimensjonale fredsoperasjoner har organisert valg, bidratt til levering av humanitær bistand, rådgitt militær- og politireform og kjempet mot rebellgrupper. Fredsoperasjoner representerer ikke bare en sentral pillar i den multilaterale freds- og sikkerhetsarkitekturen, men har også bidratt til å endre livene for millioner av mennesker verden over.

Denne boken, redigert av NUPI-forsker John Karlsrud og Kseniya Oksamytna (King's College London) gir det første helhetlige overblikket over forskjellige teoretiske perspektiver på FNs fredsoperasjoner. Boken gir praktiske eksempler på hvordan teorier om internasjonale relasjoner kan forklare utviklingen av forskjellige aktiviteter og samtidig demonstrerer den hvordan tematiske områder som beskyttelse av sivile, lokalt eierskap og kjønnsbalanse kan dra nytte av teoretisk utforskning. Med innsiktsfulle bidrag fra en rekke internasjonale forskere er boken et viktig verktøy for forskere, studenter og eksperter som jobber med fred og sikkerhet så vel som internasjonalt samarbeid.

  • Utgivelsesår: 2020
  • Fullversjon: Kan kjøpes her
  • Forlag: Manchester University Press
  • Antall sider: 30
  • Språk: English
  • Title of book/report: United Nations peace operations and International Relations theory