Innsikt og kommentar

Usikre rammer for norsk forsvarspolitikk

Publisert: 27. sep. 2017
Sammendrag:

USAs utenrikspolitikk og et militært potent Russland skaper uforutsigbare internasjonale rammevilkår. Både NATO og Norge har vendt «hjem» igjen både mentalt (forsvarsidentitet og trusselbilde) og fysisk (kollektiv sikkerhet og territorielt forsvar). Men nye internasjonale rammevilkår krever nytenkning, framfor nostalgi for gamle tenkemåter og løsninger. Tiden er moden for å tenke strategisk om hvordan de sikkerhetspolitiske pilarene som norsk forsvarspolitikk hviler på, herunder NATO, kan gi størst mulig sikkerhet og forutsigbarhet.

  • Utgivelsesår: 2017
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Tidsskrift: Dagsavisen - Nye Meninger