Innsikt og kommentar

Utenforkameratene

Publisert: 4. des. 2018
Sammendrag:

Skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU er ferdigforhandlet, men det er fortsatt mye usikkerhet rundt veien videre. Om knappe to uker skal Underhuset stemme over avtalen. Resultatet kan tippe begge veier.

Mens brexit-prosessen for EUs del er blitt en historie om institusjonell suksess og 27 land som har stått overraskende samlet, er bildet som tegnes av Storbritannia det motsatte. I den britiske debatten har frontene vært så skarpe og de røde linjene så mange, at statsminister Mays jobb med å finne et nasjonalt kompromiss har fremstått som en tilnærmet umulig oppgave.