Artikkel

Utviklingsforskningen i Norge gjennom 50 år: Rammevilkår, diskurs og praksis

Publisert: 26. aug. 2011
  • Utgivelsesår: 2010
  • Språk: Norsk
  • Sider: 495 - 568
  • Volum: 68
  • Hefte: 4
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk