Innsikt og kommentar

Vår fiende Russland?

Publisert: 22. mars 2018
Sammendrag:

De siste fire årene har fiendebildet av Russland i mange land vokst seg svært sterkt, tidvis på unyansert grunnlag. Parallelt har regimet blitt vanskeligere å forsvare.