Feature article

Viruset endrer FNs operasjoner

Publisert: 19. okt. 2020
Sammendrag:

COVID-19-pandemien har påvirket FNs fredsbevarende operasjoner betydelig. På kort tid er
aktivitetsnivået redusert til kun det mest kritiske.