Rapport

WTO eller EU-medlemskap? Norsk fi skerinæring og EUs handelsregime

Publisert: 31. mai 2016