Artikkel

"Writing for Scholars. A practical guide to making sense and being heard" og "Håndbok for ferske forelesere"

Publisert: 18. aug. 2011
  • Utgivelsesår: 2010
  • Språk: Norsk
  • Sider: 479 - 483
  • Volum: 68
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk