Sikkerhet og forsvar

Publisert: 24. mars 2015

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?

NUPIs forskning på sikkerhet og forsvar forsøker å besvare disse spørsmålene. Vi studerer militær strategi og geopolitikk, EUs utenriks- og forsvarspolitikk, terrorisme og organisert kriminalitet og privatisering av sikkerhet med vekt på nye sikkerhetsaktører. Temaer knyttet til militære konsepter og doktriner, irregulær og hybrid krigføring, sivile-militære relasjoner, maritim sikkerhet, cybersikkerhet og teknologi, sikkerhetsstyring og reform av etterretnings- og sikkerhetstjenester blir også belyst i våre studier.

Det geografiske forskningsområdet er: USA, Asia og Stillehavet til Nord-Afrika og Europa. Gruppen ledes av Karsten Friis.

Personer i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar