Research centre

Norwegian Centre for Humanitarian Studies

NCHS

The Norwegian Centre for Humanitarian Studies ønsker å fremme og forenkle kritisk og relevant forskning på humanitære nøkkelproblemer. Senteret fungerer som et knutepunkt for forsking og politisk diskusjon, og tjener som et nasjonalt nettverk av lærde som jobber med humanitære problemstillinger fra utsiden av de tre kjerneinstituttene. De fungerer også som et omfattende nettverk av internasjonale humanitære forskere. Senteret er et samarbeidsinitiativ mellom CMI, NUPI og PRIO  

En liste med involverte personer for dette senteret finner du her: People NCHS

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter