Forskningsssenter

Senter for energiforskning

NUPIs Senter for energiforskning er et tverrfaglig forskningssenter som tar for seg internasjonal politikk og økonomi relatert til energispørsmål. Senteret ble opprinnelig etablert som Energiprogrammet i 2006 og samler forskere fra forskjellige deler av NUPI som jobber med energispørsmål.

NUPIs Senter for energiforskning har som målsetning å være et forum for analyser av internasjonale energispørsmål og Norges plass i det internasjonale energilandskapet, fungere som arena og møteplass for norske og internasjonale aktører som jobber med relaterte spørsmål, og skape debatt om internasjonal energipolitikk.

Eksterne ressurser:

Energy and Climate Change in ASEAN

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter