Tema

Styresett

Styresett handler som hvilke politiske institusjoner som finnes i et samfunn, de prosesser som skjer i tilknytning til dem, og hvilken styringsadferd disse har. 

Demokrati er et styresett der folket har stor innflytelse over beslutninger som tas i samfunnet. Vi sier at land er demokratiske om de har frie valg av politiske ledere, men de må også ha et velfungerende rettsvesen og respektere menneskerettighetene for å være et ekte demokrati. I motsetning til et demokratisk har vi et diktatorisk eller autoritært styresett. Jo mindre autoritet folket har over beslutninger i samfunnet, jo mer autoritært er det.

NUPI forsker på ulike styresett for å forstå mer om hvorfor land er autoritære eller demokratiske, hvilke konsekvenser ulike styresett har for økonomien, og for hvordan det er å bo i landet.

Spørsmål vi søker svar på er for eksempel:

  • Hvorfor kriger demokratiske stater mindre med hverandre?
  • Hvordan påvirker det økonomien å gå fra et autoritært til et demokratisk styresett? 
  • Hvorfor er det færre sultkatastrofer i demokratiske land?

Nyheter om styresett

Alle artikler om styresett (totalt 64)

Hvor hender det? om styresett

Alt om styresett fra Hvor hender det? (totalt 96)

Publikasjoner om styresett

Alle publikasjoner om styresett (totalt 114)

Forskningsprosjekter om styresett

Alle forskningsprosjekter om styresett (totalt 25)