Tema

Cyber

Vår digitaliserte verden skaper et vell av muligheter, men også utfordringer og sårbarheter. På NUPI forsker vi på de mange spørsmålene knyttet til de samfunnsmessige og politiske aspektene ved dette.

Cyber handler om det som er relatert til datamaskiner, IKT og nettverk, både digital informasjon og fysiske objekter.  Digital teknologi endrer samfunn i høy hastighet, og det knytter seg store muligheter til denne utviklingen. På en rekke områder skaper imidlertid økt avhengighet av cyberspace også muligheter for kriminelle, og sårbarhet i kritiske samfunnsstrukturer og i konfliktsituasjoner. NUPIs forskning på cyber tar sikte på å forstå både mulighetene og utfordringene knyttet til fenomenet, for slik å kunne bidra til å minske avstanden mellom teknologi og politikk. NUPI arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til cybersikkerhet, global styring og internasjonale cybernormer, kapasitetsbygging i utviklingsland, digitale trusler mot demokratiet, samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, cybervåpen i internasjonale konflikter og trusler mot kritisk infrastruktur.

Noen av spørsmålene vi forsøker å svare på er:

  • Hvordan skal utviklingsland håndtere de nye digitale utfordringene?
  • Hvilke digitale trusler finnes i dag og i fremtiden, og hvordan kan man øke bevisstheten i samfunnet om disse?
  • Hva er den mest effektive måten å styre cyberspace på?

For mer info om vår forskning på cyber, se NUPIs forskningssenter for cybersikkerhet.

Nyheter om cyber

Alle artikler om cyber (totalt 34)

Hvor hender det? om cyber

Alt om cyber fra Hvor hender det? (totalt 5)

Publikasjoner om cyber

Alle publikasjoner om cyber (totalt 74)

Forskningsprosjekter om cyber

Alle forskningsprosjekter om cyber (totalt 15)