Tema

Etterretning

Etterretning er en aktivitet alle stater driver med. Det handler om å finne informasjon om mulige trusler for å være bedre forberedt. Historisk har det handlet om å avsløre det andre har ønsket å holde skjult, for deretter å utnytte denne kunnskapen til egen fordel. I dag handler det kanskje vel så mye om å gi gode analyser og prediksjoner til beslutningstakere. Fordi metodikken dels har vært skjult, er det også en myteomspunnet aktivitet. Den er også analytisk interessant fordi den berører viktige spørsmål om krig, fred, demokratisk kontroll, frihet og sikkerhet.

Nyheter om etterretning

Alle artikler om etterretning (totalt 5)

Hvor hender det? om etterretning

Publikasjoner om etterretning

Alle publikasjoner om etterretning (totalt 11)

Forskningsprosjekter om etterretning