Tema

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi tar for seg økonomisk samkvem mellom land. Hvorfor handler land med hverandre eller investerer på tvers av landegrenser?

De siste tiårene har vi opplevd stadig tettere økonomiske bånd mellom land. Internasjonal handel og kapitalbevegelser har vokst enormt. Sentralt i dette forskningsfeltet står forståelse av bevegelser over landegrensene; av varer, tjenester, kapital, teknologi og arbeidskraft. Slike bevegelser kan ha ulike økonomiske konsekvenser for ulike land. Faktorer som kan spille en rolle er geografi, inntektsnivå og -fordeling, institusjoner og styresett, eller tilgang på produksjonsfaktorer som naturressurser, kapital og ulike typer arbeidskraft.

Spørsmål man forsøker å finne svar på i internasjonal økonomi er for eksempel:

  • Hva bestemmer internasjonale handels- og kapitalstrømmer?
  • Hva kan politikerne gjøre, både nasjonalt og internasjonalt for å påvirke handels- og kapitalstrømmene?
  • Hva er konsekvensene av økonomisk globalisering?

Nyheter om internasjonal økonomi

Alle artikler om internasjonal økonomi (totalt 67)

Hvor hender det? om internasjonal økonomi

Alt om internasjonal økonomi fra Hvor hender det? (totalt 43)

Publikasjoner om internasjonal økonomi

Alle publikasjoner om internasjonal økonomi (totalt 182)

Forskningsprosjekter om internasjonal økonomi

Alle forskningsprosjekter om internasjonal økonomi (totalt 25)