Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 134 treff. Totalt 5648 treff. Vis alle

 • Bildet viser flagg i NATO Forskningsprosjekt

  Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid

  2018 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norges-sikkerhetspolitiske-rammer-i-en-ny-tid

  Dette prosjektet vil se nærmere på Norges nærmeste allierte og partnere i en ny og mer usikker sikkerhetspolitisk verden.

 • Bildet viser en journalist i Tunisia Forskningsprosjekt

  Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Journalism-in-struggles-for-democracy-media-and-polarization-in-the-Middle-East

  Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene?

 • Forskningsprosjekt

  Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations (UNPO)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Support-to-UN-Peace-Operations-Ensuring-More-Effective-UN-Peace-Operations

  Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner.

 • Forskningsprosjekt

  Societal Transformation in Conflict Contexts (TRANSFORM)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Societal-Transformation-in-Conflict-Contexts

  I en tid preget av sterk usikkerhet og endring: Hvordan kan enkeltmenneskers handlinger inspirere til kollektiv handling? Eller lede til at institusjoner...

 • Forskningsprosjekt

  Empires, Privateering and the sea (EMPRISE)

  2017 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Empires-Privateering-and-the-sea

  EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856.

 • Members of far-right nationalist party National Movement (RN) during a rally in front of the US embassy in Warsaw Poland 25 April 2018 Forskningsprosjekt

  World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/World-of-the-Right-Alternative-visions-of-global-order

  Prosjektet ser nærmere på det konservative "nye høyre" i Russland, USA og Europa, og studerer hva slags alternative tanker og visjoner de har...

 • Forskningsprosjekt

  Vitenskap, teknologi og fremtidens krigføring

  2018 - 2020 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Vitenskap-teknologi-og-fremtidens-krigfoering

  Hvordan er teknologi med på å endre hvordan vi ser på verden og hvordan vi skal handle i den?

 • Forskningsprosjekt

  Nordiske svar på geopolitiske utfordringer (GEONOR)

  2017 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Nordiske-svar-paa-geopolitiske-utfordringer2

  Hvilke utenrikspolitiske verktøy har de nordiske lands regjeringer, når de nå står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon?

 • Forskningsprosjekt

  Poverty, prices and international inequality

  2005 - 2008 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Poverty-prices-and-international-inequality

  Prosjektet undersøker metodene som brukes ved måling av fattigdom og sammenlikning av realinntekt i ulike land, spesielt metoder for å ta hensyn til ulike...

 • Forskningsprosjekt

  Den voldelige byen

  2012 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Den-voldelige-byen

  Hvordan håndteres og forstås væpnede angrep i urbane områder av humanitære organisasjoner?