Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 117 treff. Totalt 5174 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Norge møter Europa

  2015 - 2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norge-moeter-Europa

  Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store...

 • Forskningsprosjekt

  Preventing Violent Conflict

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Preventing-Violent-Conflict

  NUPI skal analysere hvordan forholdet mellom eksterne aktører og lokale politiske aktører påvirker konflikt forebygging.

 • Forskningsprosjekt

  Security in Europe - Polish and Norwegian Perspectives (PISM_NUPI_Bilateral)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Security-in-Europe-Polish-and-Norwegian-Perspectives

  Prosjektet, som er et samarbeid mellom PISM og NUPI, tar sikte på å kartlegge polsk og norsk forståelse av de viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer...

 • Forskningsprosjekt

  NORDEFCO i et nytt sikkerhetspolitisk miljø: På tide med nye initiativer?

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NORDEFCO-i-et-nytt-sikkerhetspolitisk-miljoe-Paa-tide-med-nye-initiativer

  Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med et særskilt fokus på Nordisk Forsvarssamarbeid (NORDEFCO).

 • Forskningsprosjekt

  Russisk strategisk kommunikasjon og politiske ambisjoner overfor Europa (RUSSTRAT)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russisk-strategisk-kommunikasjon-og-politiske-ambisjoner-overfor-Europa

  Dette prosjektet undersøker russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa.

 • Forskningsprosjekt

  Limits and possibilities for Russia-Western security collaboration in Syria (Russia-West in Syria)

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Limits-and-possibilities-for-Russia-Western-security-collaboration-in-Syria

  This project examines the prospects for Russia-Western practical cooperation against the Islamic State (IS) in Syria and, more broadly, for a rapprochement...

 • Forskningsprosjekt

  Legal Regimes and Women's Economic Agency (WomEcon)

  2016 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Legal-Regimes-and-Women-s-Economic-Agency

  The project's objective is to improve our understanding of how legal regimes and legal changes affect the economic agency of different subgroupes...

 • Forskningsprosjekt

  Global styring av energiområdet i en globalisert verden (Energistyring)

  2015 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Global-styring-av-energiomraadet-i-en-globalisert-verden

  Prosjektet sikter til å utforske hvordan strukturelle forandringer i omverdenen, i form av økt integrering mellom ulike energislag og regioner, håndteres...

 • Forskningsprosjekt

  Equinor – NUPI Political and Security Risk Forum

  2014 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Equinor-NUPI-Political-and-Security-Risk-Forum

  Equinor-NUPI Political and Security Risk Forum er et samarbeid mellom Equnior og NUPI og skal bistå med analyser og styrke Equinors kunnskapsbase innen...

 • Forskningsprosjekt

  Training for Peace (TfP)

  2016 - 2018 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Training-for-Peace

  Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.