Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 110 treff. Totalt 5040 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Explaining the EU's performance in NATO: EU-NATO relations and challenges facing the EU as a security actor (EUPERFORM)

  2009 - 2014 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Explaining-the-EU-s-performance-in-NATO-EU-NATO-relations-and-challenges-facing-the-EU-as-a-security-actor

  Prosjektet EUPERFORM analyserer Den europeiske union som global aktør. Analysen er basert på studier av EUs rolle, betydning og påvirkningsevne i internasjonale...

 • Forskningsprosjekt

  Maritime Security in Southeast Asia

  2011 - 2013 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Maritime-Security-in-Southeast-Asia

  Prosjektet omhandler maritim sikkerhet og territoriale problemstillinger i de viktige havområdene i Sørøst-Asia.

 • Forskningsprosjekt

  Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Konsekvenser-for-Norge-av-en-TTIP-avtale-og-norske-veivalg

  NUPI har sammen med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet analysert virkningene for Norge av en frihandelsavtale mellom EU og USA (TTIP – Transatlantic...

 • Forskningsprosjekt

  Norge møter Europa

  2015 - 2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norge-moeter-Europa

  Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store...

 • Forskningsprosjekt

  Balkanseminaret

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Balkanseminaret

  Siktemålet med seminaret er at unge politiske ledere og forskere skal kunne stifte bekjentskap med Vest-Balkan og knytte nye kontakter i regionen. Balkanseminaret...

 • Forskningsprosjekt

  Samarbeid mellom OSSE-akademiet og NUPI

  2017 - 2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Samarbeid-mellom-OSSE-akademiet-og-NUPI

  Prosjektet innebærer en rekke aktiviteter, inkludert kapasitetsbygging for å styrke OSSE-akademiet som et regionalt møtested for forskning og undervisning,...

 • Forskningsprosjekt

  Developments in the Russian Far East (RFE)

  2014 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Developments-in-the-Russian-Far-East

  Dette prosjektet ser nærmere på russisk beslutningstaking og internasjonalt engasjement rundt utviklingen på Russlands stillehavskyst.

 • Forskningsprosjekt

  Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia (TIGER)

  2013 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Trade-Integration-Geopolitics-and-the-Economy-of-Russia

  Prosjektet analyserte hvordan handelsintegrasjon er koblet til geografi, geopolitikk og Russlands dreining mot Asia.

 • Forskningsprosjekt

  Food Security in India: the Interactions of Climate Change, Economics, Politics and Trade (FOODSEC)

  2013 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Food-Security-in-India-the-Interactions-of-Climate-Change-Economics-Politics-and-Trade

  Klimaendringer truer systemer for matproduksjon og levebrød for en betydelig andel av Indias befolkning. Dette prosjektet undesøker de potensielle effektene...

 • Forskningsprosjekt

  Norway and the BRICS: Mapping Opportunities and Challenges

  2013 - 2014 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norway-and-the-BRICS-Mapping-Opportunities-and-Challenges