Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 140 treff. Totalt 5907 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Legal Regimes and Women's Economic Agency (WomEcon)

  2016 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Legal-Regimes-and-Women-s-Economic-Agency

  The project's objective is to improve our understanding of how legal regimes and legal changes affect the economic agency of different subgroupes...

 • Forskningsprosjekt

  Kan russisk og vestlig samarbeid i Arktis overleve dagens krise i forholdet mellom Russland og Vesten? (CANARCT)

  2016 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Kan-russisk-og-vestlig-samarbeid-i-Arktis-overleve-dagens-krise-i-forholdet-mellom-Russland-og-Vesten

  Prosjektet undersøker Russlands arktiske politikk og forholdet til andre stater i Arktis.

 • Forskningsprosjekt

  Statsmaktens instrumenter: Historie og teori (ISPO)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Statsmaktens-instrumenter-Historie-og-teori

  ISPO Workshop-serien vil utvikle innovative og analytiske verktøy og vokabular for å hjelpe med å forstå den nåværende utviklingen i global politikk.

 • Forskningsprosjekt

  Poverty, prices and international inequality

  2005 - 2008 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Poverty-prices-and-international-inequality

  Prosjektet undersøker metodene som brukes ved måling av fattigdom og sammenlikning av realinntekt i ulike land, spesielt metoder for å ta hensyn til ulike...

 • Forskningsprosjekt

  Politics and Development in India: A micro-level study of who gets what, when, and how (PoDevInd)

  2013 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Politics-and-Development-in-India-A-micro-level-study-of-who-gets-what-when-and-how

  Hovedmålet med prosjektet er å studere forholdet mellom dynamikken bak politiske valg og utvikling i indiske landsbyer i perioden 2001-2011. Dette for...

 • Forskningsprosjekt

  Cybersecurity Capacity Building (CCB)

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Cybersecurity-Capacity-Building

  Prosjektet skal se på risikoen knyttet til og utfordringene ved cybersikkerhet i utviklingsland.

 • Forskningsprosjekt

  Faster Integration into the European Community: Mapping Ukrainian Public Servants’ Improvement Needs

  2014 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Faster-Integration-into-the-European-Community-Mapping-Ukrainian-Public-Servants-Improvement-Needs

  Dette prosjektet gir oversikt over/kartlegger den ukrainske regjeringens forbedringsbehov innen kompetanse vedrørende offentlige tjenester, og dens prioriteringer...

 • Forskningsprosjekt

  Learning from Experience - International Police Reform (LfE)

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Learning-from-Experience-International-Police-Reform

  Hensikten med prosjektet er å samle inn og analysere erfaringer og innsikt fra politipersonnel som har tjenestegjort i internasjonale politioppdrag.

 • Forskningsprosjekt

  Equinor – NUPI Political and Security Risk Forum

  2014 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Equinor-NUPI-Political-and-Security-Risk-Forum

  Equinor-NUPI Political and Security Risk Forum er et samarbeid mellom Equnior og NUPI og skal bistå med analyser og styrke Equinors kunnskapsbase innen...

 • Forskningsprosjekt

  Training for Peace 2011 - 2019 (TfP)

  2011 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Training-for-Peace-2011-2019

  Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.