ARTIKKEL

Et 70-årsperspektiv på FNs utviklingssystem

Published: 2 Sep 2015
Summary:

I nærmere 70 år har FN vært en viktig – oftest den aller viktigste – arena for diskusjon av utviklingspolitikk knyttet til utviklingen i Sør. I 65 av disse årene har FN også drevet operativ bistandsvirksomhet. Har FN-systemet betydd en forskjell, og i så fall, hva består denne forskjellen i? Oppmerksomheten rettes mot systemets generering av mål, normer og strategier for utvikling. I disse årene har de politiske og økonomiske omgivelsene endret seg sterkt – i Nord som i Sør – og det har også framherskende paradigmer for utvikling. Artikkelen tar for seg utviklingsmålene FN-systemet har generert og hvordan systemet i de ulike perioder har manøvrert for nå de ideelle målene. Den presenterer og drøfter de viktigste elementene i strategiene for FNs fire utviklingstiår og i strategien for å gjennomføre tusenårsmålene, hva de førte til og hvorfor. Oppmerksomheten rettes i første rekke mot «det første FN» (regjeringene) og «det andre FN» (sekretariatene).

  • Published year: 2015
  • Language: Norsk
  • Pages: 231 - 259
  • Volume: 73
  • Booklet: 2
  • Journal: Internasjonal Politikk