ARTIKKEL_POP

Familien i internasjonal politikk

Published: 20 Nov 2018
Summary:

(Available in Norwegian only). «Tradisjonelle familieverdier» blir stadig oftere brukt for å rettferdiggjøre systematisk stigmatisering av homofile i vidt forskjellige land verden over.