ARTIKKEL

Finnes det en norsk SSR-modell? En kartlegging av SSR i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Published: 10 Sep 2013
  • Published year: 2013
  • Language: Norsk, bokmål
  • Booklet: 4
  • Journal: Internasjonal Politikk