ARTIKKEL_POP

Frykten for populismen

Published: 15 Feb 2018
Summary:

(Available in Norwegian only): Det snakkes mye og negativt om populistenes fremmarsj i Europa. Men det er ofte uklart hva som menes med populisme.