ARTIKKEL_POP

Ideologenes kamp

Published: 7 Aug 2018
Summary:

(Norwegian only): To innflytelsesrike ideologer – en russisk, en amerikansk – bygger høyreradikale nettverk i Europa. Selv om ideologien springer ut fra like kilder, har de ulike visjoner.