Del av bok/rapport

Inter-institusjonelt samarbeid som instrument

Book title: Nye utfordringer for europeisk sikkerhetspolitikk. Aktører, instrumenter og operasjoner

Published: 19 Aug 2011
  • Published year: 2009
  • Page count: 256
  • Language: Norsk