ARTIKKEL

Irreversible eksportkostnader: Hvordan de påvirker bedrifters eksportbeslutninger og internasjonal handel

Published: 7 Aug 2014
Summary:

(Article available in Norwegian only): Bedrifter møter ofte inngangsbarrierer i nye eksportmarkeder som gjør at de må betale irreversible eksportkostnader. Flere empiriske studier indikerer at slike kostnader er viktige. Ikke-tollmessige barrierer utgjør en betydelig andel av dagens handelshindringer og innebærer gjerne irreversible kostnader. Samtidig retter dagens handelspolitiske agenda seg i økende grad mot å redusere slike barrierer. Ved å ta hensyn til irreversible kostnader gir nyere økonomiske modeller for internasjonal handel mer realistiske prediksjoner enn før, og de kan beskrive hvordan endringer i handelsforhold påvirker eksportører og ikke-eksportører ulikt. Denne artikkelen går igjennom den nyeste litteraturen om irreversible eksportkostnader, både empirisk og teoretisk.