ARTIKKEL_POP

Israel og moralsk balansegang

Published: 24 Apr 2018
Summary:

Kritikere av lsraels overgrep mot palestinere blir ofte urettmessig beskyldt for antisemittisme. Samtidig er antisemittisme et økende problem i deler av Europa og USA.