ARTIKKEL_POP

Kampen om suverenitet

Published: 30 May 2018
Summary:

(Norwegian only) Stadig flere stater vektlegger respekt for deres «indre anliggender». Hvor går grensene for staters suverenitet i dag?