Popular scientific article

Kronikk: Staten, barnevernet og utenrikspolitikken

Published: 20 Mar 2020
Summary:

(Norwegian only) Utenriksdepartementet har hatt travle år i møte med utenlandsk kritikk mot norsk barnevern. Forrige uke dømte EMD Norge i to nye barnevernssaker. Hvordan håndterer norske diplomater kritikken?