ARTIKKEL

Liberia og fredsbygging: en institusjonell forskningsagenda

Published: 16 Aug 2011
Summary:

Artikkelen analyserer arbeidet til FNs fredsbyggingskommisjon gjennom Fredsbyggingsfondet i Liberia og illustrerer hvordan institusjonelle strukturer kan bestemme mye av innholdet i og implementeringen av fredsbygging

  • Published year: 2010
  • Language: Norsk, bokmål
  • Pages: 275 - 286
  • Volume: 68
  • Booklet: 2
  • Journal: Internasjonal Politikk