ARTIKKEL

Menneskerettigheter som brekkstang i internasjonal narkotikapolitikk

Published: 3 Jun 2015
Summary:

Menneskerettigheter og narkotikakontroll har lenge fungert som to separate og isolerte spor i FN-systemet. De siste årene har imidlertid dette skillet blitt krafig kritisert av en stadig mer profesjonell, innflytelsesrik og verdensomspennende narkotikapolitisk reformbevegelse. Bevegelsen hevder at strukturene som blir iverksatt gjennom repressiv narkotikalovgivning- og politikk på internasjonalt nivå i praksis genererer menneskerettighetsbrudd. Kritikken har tvunget FN til å granske sin egen narkotikapolitikk i lys av menneskerettighetene, og de senere år har tydelige endringer unnet sted.

  • Published year: 2014
  • Language: Norsk, bokmål
  • Pages: 65 - 95
  • Volume: 1-2
  • Journal: Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt