ARTIKKEL_POP

Norden i verden

Published: 28 Jan 2019
Summary:

(Only in Norwegian). Hver for seg er de nordiske landene relativt små, men sammen er de på størrelse med en stormakt. Og med en verdenspolitikk i endring er samarbeidet mellom disse statene enda viktigere enn på lenge.