NUPI-rapport

Norsk politi i internasjonal tjeneste 1989-2016

Published: 29 Apr 2017
Summary:

(Norwegian only): Denne rapporten dokumenterer erfaringer blant norsk politipersonell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner fra 1989 frem til i dag. Spørreskjemaet ble sendt til 440 personer, og det kom inn 277 svar: 78% fra menn, de resterende 22% fra kvinner. Flertallet av dem er fra 41 til 57 år og fortsatt ansatt i politiet. 57% har vært ute mer enn en gang, og 81% av de som har svart, har vært en eller flere ganger i Kosovo, Sør-Sudan, Afghanistan, Liberia, Palestina, Bosnia og Herzegovina eller Haiti (i synkende rekkefølge etter antall).