ARTIKKEL

Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa: arven etter Brende i europapolitikken

Published: 26 Mar 2018
  • Published year: 2017
  • DOI: 10.23865/intpol.v75.1124
  • Language: Norsk
  • Pages: 220 - 229
  • Volume: 75
  • Booklet: 3/4
  • Journal: Internasjonal Politikk