Interview

Podcast: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Published: 11 Dec 2020
Summary:

Hvordan har de nordiske landene samarbeidet om sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden? Hvilke utfordringer og muligheter finnes for nordisk samarbeid fremover? Hvordan vil det nordiske samarbeidet endres i den kommende Forsvarskommisjonen?.

Lytt til samtalen mellom:
Kristin Haugevik, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Håkon Lunde Saxi, førsteamanuensis, Forsvarets høgskole
Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN
Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening