ARTIKKEL_POP

Polen mellom fortid, notid og framtid

Published: 7 Jun 2018
Summary:

2015 markerer eit viktig skilje i Polens nyare historie. For fyrste gong etter den store politiske omveltinga i 1989 fekk landet ei rein fleirtalsregjering og ein president frå same politiske parti.