Report

Stat, nasjon og verneplikt En genealogisk analyse av stats- og nasjonsbyggingen i Norge med fokus på verneplikten

Published: 28 Feb 2021
Summary:

The report is a genealogy of the popular legitimacy of the state in Norway, using the military conscription system as a case.