KRONIKK

Statsbesøk som scenekunst

Published: 5 Jun 2019
Summary:

(Available in norwegian only): Theresa May lyktes ikke med brexit, men viderefører i dag forestillingen om det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia, skriver Kristin Haugevik i denne kronikken.