Report

Utenriks- og sikkerhetspolitiske holdninger i valgåret 2021

Published: 13 Aug 2021
Summary:

Hva opplever befolkningen som de største utfordringene for Norge? Og hvordan bør de håndteres?
Hvor står befolkningen i spørsmålet om tilknytningen til Europa og EU? Og hva slags
tillit har velgerne til de utenrikspolitiske programmene til de ulike partiene før stortingsvalget?
Har partienes utenrikspolitiske programmer i det hele tatt noen betydning for velgerne?
NUPI har gjennomført en opinionsundersøkelse der disse spørsmålene blir besvart og i denne
rapporten presenterer vi funnene fra undersøkelsen.