KRONIKK

Vår fiende Russland?

Published: 22 Mar 2018
Summary:

(Available in Norwegian only): De siste fire årene har fiendebildet av Russland i mange land vokst seg svært sterkt, tidvis på unyansert grunnlag. Parallelt har regimet blitt vanskeligere å forsvare.