Popular scientific lecture

Videokonferansehøring: Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren (Prop. 62 S (2019-2020))

Published: 27 May 2020
Summary:

Ulf Sverdrup and Karsten Friis participated in open hearing about the long-term plan for the armed forces